รับทำโปรเจ็ค PHP&MySQL

บริการของเรา

1. รับออกแบบและจัดทำ Website, Web Application ด้วย PHP, MySQL, HTML5, jQuery เช่น

 • เว็บไซต์ของบริษัท นำเสนอข้อมูลของบริษัท ข่าวสารจากทางบริษัท สินค้าของบริษัท
 • เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ มีทั้งระบบหน้าร้านสำหรับลูกค้า และหลังร้านสำหรับเจ้าของ
 • เว็บไซต์ Application สำหรับองค์กรที่อยากดูข้อมูลภายในองค์กร แบบออนไลน์และ Realtime เช่น
  • ระบบสั่งสินค้าผ่านมือถือ โดยเซลแมน
  • ลูกค้าสามารถดูสถานะสินค้าที่สั่งผ่านออนไลน์ได้
  • ระบบดูสต็อคคงเหลือของสินค้าบริษัทผ่านทางออนไลน์
  • ฯลฯ
 • เว็บไซต์ Application ที่ใช้ ข้อมูลร่วมกันระหว่างสาขา เช่น ข้อมูลการย้ายพนักงาน ข้อมูลการยืมการจองอุปกรณ์ข้ามสาขา
 •  Mobile Web Application ออกแบบระบบเพื่อรองรับการทำงานของมือถือโดยเฉพาะ หรือ ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้ทั้ง PC และมือถือพร้อมกัน
 • เว็บรุ่น สถาบันต่าง ๆ มีเว็บบอร์ดแจ้งข่าวสารระหว่างเพื่อนรุ่นเดียวกันสถาบันเดียวกัน
 • เว็บไซต์ 2 ภาษา ไทย – อังกฤษ

2. รับสร้างและโปรโมท Facebook Fanpage

ตัวอย่างเว็บไซต์บางส่วน

ส่วนตัวอย่างระบบอื่น ๆ ที่มีแต่ Backend ใช้งานภายในองค์กร เช่น ระบบ payroll hr จัดการข้อมูลพนักงาน ระบบอำนวยความสะดวกให้เซลสั่งสินค้าผ่านมือถือ ระบบหลังร้านจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ไม่สามารถเอาให้ดูผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเพราะเป็นความลับของลูกค้า หากท่านต้องการตัวอย่าง กรุณา Add Line ID: kitisakarm แล้วแจ้งว่าขอดูตัวอย่าง Web Application นะครับ