แก้ปัญหาลิขสิทธิ์เครื่อง User ด้วย MS Access Runtime

ท่านเคยเจอลูกค้าถามอย่างนี้บ้างไหม

ใช้ MS Access เขียนโปรแกรมงี้ แล้วต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ค่า MS Office ไหม พี่กลัวเขามาตรวจนะ

ผมสารภาพตามตรงว่าผมเคยตอบไปว่า (more…)

Read More