ugetproject.com

[ad#content]

ีugp logo

การเขียนโปรแกรมยากหรือเปล่า? ผมว่าไม่ยาก เดี๋ยวนี้ท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านสามารถหาได้จากหนังสือหรือ Internet

คนที่เขียนโปรแกรมเก่งคือคนที่จำฟังก์ชั่นได้เยอะจริงหรือ? ผมว่าไม่ใช่ เพราะอันที่จริงแล้วภาษาโปรแกรมที่เราเขียนกันต่างกันแค่ syntax ?ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้กันบ่อย ๆ เหมือนกันแทบทั้งสิ้น เช่น ?if, loop, ฟั่งก์ชั่นจัดการข้อความ และฟังก์ชั่นแปลงค่าต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งผมว่าความสำคัญของการเขียนโปรแกรมอยู่ที่ การจับเอาฟังก์ชั่นพื้นฐานมา “ยำ” อย่างไรให้ออกมาเป็นโปรแกรมที่เราต้องการได้ ต่างหากที่สำคัญที่สุด

ผมให้สำคัญกับแนวคิด มากกว่าการจำ ครับ ถ้าคุณมีแนวคิดเหมือนโปรแกรมเมอร์แล้วไม่ว่าโปรแกรมอะไรคุณก็เขียนได้ ผมเชื่อว่าอย่างนั้น

และทางเว็บไซด์ UGP ของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าหาข้อมูลของท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ความรู้หรือแง่คิดดี ๆ กลับไปทำโปรเจ็คของท่านให้ประสบความสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์ อย่างที่ท่านตั้งใจ

กิติศักดิ์ แซ่เฮง
(ผู้จัดทำ)