สร้าง drop-down list เพื่อเลือกข้อมูลให้ตาราง ตอนที่ 2

ความเดิมจากตอนที่แล้ว(เลียนแบบซีรีย์นิดนึง) จากจุดประสงค์ข้อแรกของเราลุล่วงไปด้วยดี ใครทำได้ไม่ได้อย่างไรคอมเม้นบอกกันได้นะครับ

คราวนี้มาถึงจุดประสงค์ที่ 2 ของเรา นั่นคือ ทำ drop-down list ให้ฟิลด์ emp_prename ให้มีตัวเลือก นาย, นาง, นางสาว

ที่จริงแล้วเราจะทำตามวิธีของตอนที่แล้วก็ได้ครับ นั้นคือ (more…)

Read More

สร้าง drop-down list เพื่อเลือกข้อมูลให้ตาราง ตอนที่ 1

การสร้าง drop-down list ให้ตาราง จุดประสงค์เพื่อให้ user เลือกใส่ข้อมูลได้แต่เฉพาะข้อมูลที่เรากำหนดเท่านั้น (กัน user พิมพ์มั่วว่างั้น)ต่อไปนี้คือตัวอย่างการสร้าง drop-down list ให้ ตารางอย่างง่ายครับ

ก่อนอื่นคลิก ดาวโหลด เพื่อเอาไฟล์ตัวอย่างเพื่อทำไปพร้อมกันครับ ^^

ดูจากรูป เรามีตารางอยู่ 2 ตาราง นั่นคือตารางของ employee(ลูกจ้าง) และตาราง department(แผนก) เชื่อมความสัมพันธ์กันแบบ one-to-many หมายถึง ลูกจ้าง 1 คนอยู่ได้ 1 แผนก และ 1 แผนกสามารถมีลูกจ้างได้หลายคน (หากท่านไม่เข้าใจขอให้กลับไปดูเรื่อง E-R Model ใหม่ครับ ^^)

จุดประสงค์ของเราหัวข้อนี้ คือ (more…)

Read More