VBA Access เช็คว่า Form,Report เปิดอยู่หรือเปล่า

ฟังก์ชั่นนี้ผมใช้ค่อนข้างบ่อยครับ เนื่องจาก แนวการเขียนโปรแกรมผมชอบทำเป็น pop-up form ที่สามารถเปิดทำงานได้หลายหน้าต่างพร้อมกัน

ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ มีฟอร์มบางฟอร์มหรือรายงาน ที่เราเปิดขึ้นแล้ว ไม่ได้ปิดออก เช่น (more…)

Read More