การค้นหาข้อมูลครับ

UGETPROJECT.COM Forums ถามตอบปัญหา MS Access การค้นหาข้อมูลครับ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #457
  Ittiphol Live
  Participant

  ตอนนี้ผมใช้ช่องไว้พิมพ์ค้นหาข้อมูลได้แล้ว
  แต่อยากจะให้มันแจ้งเตือนว่าไม่มีข้อมูลในระบบต้องทำอย่างไรครับ

  อันนี้โค้ดที่ผมใช้

  If IsNull(Me![SearchB]) Or (Me![SearchB]) = “” Then
  MsgBox “กรุณาใส่หมายเลขสมาชิกที่ต้องการค้นหา”, vbOKOnly, “ไม่พบข้อมูล!”
  End If
  Me.Filter = “MemberID = ‘” & Me.SearchB & “‘”
  Me.FilterOn = True
  Me.Requery
  Me.SearchB = “”
  #461
  adminadmin
  Keymaster

  ลองใช้ฟังก์ชั่น dlookup ดูครับ
  เช่น

  Dim chk
  chk=Dlookup("[คอลัมป์ที่หา]","[ชื่อตาราง]","[ชื่อตาราง]![คอลัมป์ที่หา]='" & Me![SearchB] & "'")
  If(IsNull(chk)) then
   msbgox "ไม่เจอข้อมูลที่ค้นหา"
  Else
   'ถ้าหาเจอแล้วจะทำอะไรให้มาใส่ตรงนี้ครับ
  End If
  
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.