ค้นหาแล้วไม่เจอให้แสดง msgbox เตือน

UGETPROJECT.COM Forums ถามตอบปัญหา MS Access ค้นหาแล้วไม่เจอให้แสดง msgbox เตือน

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1203
  thaworn Panchan
  Participant

  Private Sub CmdFind_Click()
  Dim strFindName As String

  If IsNull(Me.TxtFind) Or (Me.TxtFind) = “” Then
  MsgBox “ใส่ข้อมูลไม่ครบ โปรดตรวจสอบ”
  Me.TxtFind.SetFocus
  Else
  strFindName = “SELECT * FROM [บุคคลากร] WHERE [ชื่อ-นามสกุล] LIKE ‘” & TxtFind & “*’;”
  Me.RecordSource = strFindName
  Me.Requery
  Me.TxtFind.SetFocus
  Me.TxtFind = Null
  End If

  สวัสดีครับ…
  คือจากตัวอย่าง Code ที่ผมแนบมา ผมอยากให้ทำงานเพิ่ม คือ
  1.เมื่อค้นแล้ว ไม่พบเรคคอร์ด จะต้อง msgbox “ไม่พบข้อมูล”
  2.เมื่อค้นแล้ว พบมากกว่า 1 เรคคอร์ด ให้แสดง msgbox “พบ..เรคคอร์ด” (เพราะโปรแกรมต้องแสดงรูปด้วย)
  ขอขอบคุณน่ะครับ

  #1209

  ลองเปลี่ยนไปใช้ DCount ดูนะครับ ใช้งานง่ายมากครับ ผมไกด์ให้นิดนึงนะครับ ลึก ๆ ลองหาข้อมูลดูครับ

  If IsNull(Me.TxtFind) Or (Me.TxtFind) = “” Then
    MsgBox “ใส่ข้อมูลไม่ครบ โปรดตรวจสอบ”
    Me.TxtFind.SetFocus
  Else
    ckk=DCount("*","[บุคคลากร]","[ชื่อ-นามสกุล]='" & TxtFind & "'")
    if(isNull(ckk) or ckk=0) then 
      MsgBox "ไม่พบข้อมูล"
    else
      MsgBox "พบ " & ckk & " เรคคอร์ด"
    endif
  End If
  
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.