Combo box อย่างง่าย แบบที่ 2

logo_big

 

การสร้าง combo box อย่างง่าย แบบที่ 2 ครับ

เนื่องจากแบบแรกไม่สามารถใช้กับ ตารางสองตารางที่ไม่ได้โยงความสัมพันกันได้ เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เพื่อให้สามารถทำงานได้ปรกติ แต่ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิด ไปดูกันเลยดีกว่าครับ

(more…)

Read More