โปรแกรมใบเสร็จรับเงินด้วย MS Access Clip.2

โปรแกรมใบเสร็จรับเงินด้วย MS Access Clip.2

คลิปที่สอง ว่าด้วยเรื่องการทำฟอร์มและเทคนิคต่าง ๆ ครับ อาจจะพูดติด ๆ ขัด ๆ ไปซักหน่อย ขออภัยด้วยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกัน:

  • ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง