Combo box อย่างง่าย แบบที่ 1

logo_big

วีดีโอสอนเทคนิคการใช้ Combo box เพื่อโชว์ข้อมูลที่เลือกจากตารางหลักให้โชว์ในตารางลายละเอียด

แบบที่ 1

 

 

หากท่านติดขัดปัญหาอะไรเกี่ยวกับ MS Access สอบถามได้ทางเว็บบอร์ดนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นคลังความรู้เผื่อว่าท่านอื่นติดปัญหาเดียวกัน

ขอบคุณครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกัน:

  • ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง
admin

admin

จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้คือการเก็บรวบรวมความรู้ความเข้าใจในแบบของผม ที่ผมได้ใช้ MS Access เพื่อเป็นคลังความรู้ให้ท่านที่สนใจจะศึกษา การใช้งาน MS Access ได้นำไปต่อยอดทำโปรแกรมของท่านไว้ใช้งานหรือไว้ให้ลูกค้าต่อไปครับ ^^