VBA สำหรับ MS Access

VBA ย่อมากจาก Visual Basic for Applications

แยกส่วนความหมายคือ 

  1. Visual Basic  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
  2. Application ในที่นี้คือ Application ต่าง ๆ ที่เป็นของบริษัทไมโครซอฟต์ ที่ยอมให้เขียนโปรแกรมใส่ลงไปได้ เช่น MS Access, MS Excel

รวม ๆ แล้ว หมายถึง ภาษา Visual Basic สำหรับ Application ต่าง ๆ ของ ไมโครซอฟต์ นั่นเอง ในที่นี่เราจะพูดถึงแต่ VBA สำหรับ Access เท่านั้นครับ

เหตุผลที่ผมอยากทำบทความส่วนนี้ก่อน เกิดจากปัญหาของผมเอง ปกติผมจะไม่จำฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ VBA หรอกครับ ผมจำแค่ว่า มันมีฟังก์ชั่น ให้ผมทำได้ แค่นั้นก็พอ ที่เหลือไปค้นหาใน google เอา

ซึ่งเวลาจะใช้งานทีก็ต้องค้นหาที ใช้เวลาค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่ค่อยมี หรอไม่ค่อยติดอันดับใน google ครับ

เลยคิดว่า ผมรวบรวมให้ดีกว่า ฟังก์ชั่นที่ผมใช้ประจำ และคิดว่าคนอื่นก็คงใช้กันประจำเช่นกันครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกัน: