ตั้งค่าโปรแกรม ก่อนใช้ VBA สำหรับ Excel

logoExcel_VBAยินดีด้วยครับ คุณได้ก้าวสู่อีกขั้นของการใช้ โปรแกรม MS Office Excel แล้ว นั่นคือการเข้าสู่โลกของ VBA Developer ครับ

ต่อไปเราต้องเตรียม ตั้งค่าโปรแกรม Excel เพื่อให้พร้อมสำหรับ การทำงานในส่วนของ Developer ก่อนครับ

หลัก ๆ เลยที่จะต้องตั้งค่า คือ

1. เรียก Tab Developer ออกมา
2. ตั้ง Macro ให้เปิดใช้งานได้ตลอด

รายละเอียดวิธีการดังนี้

1. เรียก Tab Developer ออกมา

1» เลือก Tab “File”
2» เลือก “Option”
3» เลือก “Customize Ribbon”
» คลิกเลือกช่อง “Developer”
» กดปุ่ม “OK”
4» เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จะเห็นว่ามี Tab Developer
อยู่ด้านบนแล้ว

2. ตั้ง Macro ให้เปิดใช้งานได้ตลอด

1» เลือก Tab “File”
2» เลือก “Option”
2» เลือก “Trust Center”
» คลิกปุ่ม “Trust Center Settings…”
2» เลือก “Macro Settings”
» คลิกเลือก “Enable All macros…”
» คลิกปุ่ม “OK” และ “OK”

จบกระบวนการตั้งค่าเพื่อเริ่มใช้งาน VBA สำหรับ Excel ครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้องกัน: