ตั้งค่าโปรแกรม ก่อนใช้ VBA สำหรับ Excel

logoExcel_VBAยินดีด้วยครับ คุณได้ก้าวสู่อีกขั้นของการใช้ โปรแกรม MS Office Excel แล้ว นั่นคือการเข้าสู่โลกของ VBA Developer ครับ

ต่อไปเราต้องเตรียม ตั้งค่าโปรแกรม Excel เพื่อให้พร้อมสำหรับ การทำงานในส่วนของ Developer ก่อนครับ

หลัก ๆ เลยที่จะต้องตั้งค่า คือ

1. เรียก Tab Developer ออกมา
2. ตั้ง Macro ให้เปิดใช้งานได้ตลอด

รายละเอียดวิธีการดังนี้ (more…)

Read More