ใช้ Access ทำอะไรได้บ้าง?

access report exampleโปรแกรม MS Office Access ผมว่าเป็นโปรแกรมจ้ดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาก ตัวหนึ่งเลยทีเดียว สามารถทำงานได้หลากหลาย ยืดหยุนตามความต้องการ จะว่าไป มันครบถ้วนกับความต้องการของโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งจะทำได้เลยแหล่ะครับ อย่างเช่นมีฟอร์มไว้กรอกข้อมูล สามารถตรวจสอบความถูกต้อง มีรายงานที่สามารถจัดได้สวยงาม (ถ้าจัดเป็น)

แต่ด้วยความที่ว่าใครที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่นั้น จะต้องมีความรู้เรื่อง (more…)

Read More